Extra Lean Ground Beef
Macros:

Single protein: 284 cals

0 carb
24 fat
20 protein

Double protein: 568 cals

0 carb
48 fat
40 protein

Extra Lean Ground Beef

$8.50Price
Carb Preference (choose one)
Veggie Preference (choose one)
Double Protein (8oz) - +$3